NBF 2019 - Osa 1. Innovaatiokulttuuriin kannustaminen

Nordic Business Forum 2019

Innovaatiokulttuuriin kannustaminen

Koska innovaatioita ei tapahdu itsestään, on rakennettava ympäristö, jossa innovaatiot voi kukoistaa. Monilla Nordic Business Forumin puhujista oli näkemyksensä siitä, miten innovaatiota kannustetaan, ja mikä saattaa tukahdutaa innovaatioita. On tärkeää ymmärtää, millaisia ​​innovaatioita voi olla, ja kuinka parhaiten vaalia ja kehittää niitä.

Sara Blakely, SPANXin perustaja ja toimitusjohtaja muistutti meille puheessaan, että ideat ovat haavoittuvimpia varhaisessa vaiheessa. Hän ei aluksi kertonut omasta ideastaan kovin monille, ennen kuin oli perusteellisesti testannut sitä. Edelleen kehittymässä olevaa ideaa on oltava kärsivällisyyttä kypsytellä.

Suomessa sijaitsevan Growth Triben toimitusjohtaja Anssi Rantanen, painotti kokeellisessa esityksessään, että psykologinen turvallisuus on yksi avaintekijöistä, joka kannustaa halua kokeilla uusia asioita ja kehittää erilaisia ​​ideoita. Kokeellista lähestymistapaa demonstroidakseen Rantanen loi esityksessään kuvitteellisen yrityksen brändin, logon, verkkosivun ja asetti sivustolle chatbotin 7000 ihmisen edessä vain muutamassa minuutissa. Esityksessä kävi ilmi, että nykyään on mahdollista perustaa yrityksen verkkopresenssi hyvinkin nopeasti.

Kuitenkin, on vaikeaa kehittää ja tutkia ideoita, jos ei pysty ottamaan aikaa itselleen. WhiteSpace at Workin toimitusjohtaja Juliet Funt käsitteli omassa puheenvuorossaan sitä, että meidän on annettava itsellemme hetkeksi tauko ja sallittava itsellemme tyhjyyteen-tuijottelutaukoja. Näiden taukojen aikana aivot alkavat selvittää ongelmia ja laatia uusia ideoita.

Daniel Pink puhui täydellisestä ajoituksesta, joka sattuu olemaan yhden hänen kirjansa nimi, ja muistutti meitä siitä, että ihmiset ovat biologiankin puolesta sitoutettuja päivärytmiin. Pinkin mukaan ihmisten kapasiteetti käsitellä asioita muuttuu eri päivänvaihessa, ollen sidoksissa siihen, että onko aamu- vai yöihminen. Ero päivittäisen maksimin ja minimin välillä voi olla valtava, ja tämä on hyvä ottaa huomioon suunniteltaessa työpäiväänsä.

Aamulla työskenteleville ihmisille, jotka kattavat suurimman osan meistä, huipputeho tapahtuu aamulla ennen lounasta, lounaan jälkeen astumme syvennysvaiheeseen ja toipumme illalla. Päivän suunnittelussa on suositeltavaa sijoittaa vaativimmat analysointia ja mielikuvitusta vaativat tehtävät aamupäivään, hallinnolliset ja toistuvat tehtävät iltapäivälle sekä varhaiseen iltaan ne tehtävät, jotka vaativat syvempää pohdiskelua. Lisäksi Pink mainitsi, että asioiden loppuun saattaminen energisoi ja ylentää ihmisiä. Projektin tai tehtävän lopettaminen tuottaa saavutuksen tunteen.

Innovatiivisen kulttuurin luomiseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, mutta toivottavasti nämä seikat antavat eväitä innovaatiota kannustavaa kulttuuria kehittämään.