NBF 2019 - Osa 2. Innovaatio liiketoiminnassa

Nordic Business Forum 2019

Innovaatio liiketoiminnassa

BusinessDictionaryn mukaan innovaation määritelmä on "prosessi, jolla ideoita tai keksintö käännetään tavaroiksi tai palveluiksi, jotka luovat arvoa tai joista asiakkaat maksavat . Liiketoiminnan kannaltahan ei varsinaisesti ole kiinnostavaa miettiä innovaatiota itsessään vaan mieluummin innovaatioiden soveltamista.

London Business Schoolin strategia- ja yrittäjyysprofessori Costas Markides lähestyi omassa puheenvuorossaan kasvua innovoinnin näkökulmasta. Viestinä oli, että kasvu on innovaatioiden sivutuote. Markidesin mukaan innovaatioita on erityyppisiä, joten yksiselitteistä kaavaa innovaatioille ei ole. ”Lyö heitä kasvoihin, jos he kysyvät sinulta, miten tehdä innovaatioita!” Markides sanoi.

Innovaatio voi tapahtua tuotteessa, liiketoimintamallissa tai prosessissa, innovaatio voi olla inkrementaalinen tai radikaali. Innovaatio voi myös olla nykyistä mallia ylläpitävä (sustaining) idea tai se voi olla nykyisen mallin hajottava (disruptive) idea. Markides mainitsi esimerkkejä: Nescafe on hajottavan innovaation perusteella luotu tuote, jonka alun perin ajateltiin kannibalisoivan Nestlen kahvimarkkinat, tai Fuji Films, joka kääntyi kamerafilmien tuotannosta kosmetiikan tuotantoon, mikä kuulostaa hullulta idealta, kunnes huomaa, että sekä kosmetiikassa että kamerafilmin tuotannossa käytetään samoja kemikaaleja.

Tärkeimpänä pointtina Markidesin puheenvuorossa oli se, että innovoinnin estäminen estää kasvua, ja uusien ideoiden ja tekniikoiden tutkinnan poissulkeminen tarkoittaa todennäköisesti yrityksen loppun alkua, kuten kameroita hallinneen Kodakin tapauksessa tapahtui: valokuvausfilmimarkkinat käytännössä katosivat planeetalta kun digitaalisesta valokuvauksesta tuli normi.

Innovaatioteemaa jatkaen, Strategyzerin perustaja Alex Osterwalder jakoi innovaation kahteen luokkaan: tehokkuuteen ja ylläpitämiseen (sustaining) lukeutuviin innovaatioihin sekä kasvuun tai mullistamiseen (growth ir disruptive) lukeutuviin innovaatioihin. Innovaatioiden on oltava osa tervettä liiketoimintaa.

Tehokkuuteen ja ylläpitäviin innovaatioihin lukeutuu ne ideat, jotka auttavat liiketoimintaa tuottamaan asioita paremmin ja tehokkaammin. Nämä ovat innovaatioita, jotka Markidesin mukaan tapahtuu liiketoimintamallissa tai prosessissa, ja innovaatioita jotka tuovat yrityksille lyhytaikaisia ​​hyötyjä. Kasvuinnovaatiot ja häiriöinnovaatiot ovat niitä, jotka muuttavat markkinoita, kuten Airbnb (oma koti voi toimia hotellina), Uber (oma auto voi toimia taksina) tai Facebook, joka oikeastaan loi kokonaan uuden tavan tavoittaa yleisön. Tällaiset innovaatiot luovat markkinoita, tekevät yrityksestä jotain uutta ja siten tuottavat pitkäaikaista hyvötyä.

Millaisia ​​innovaatioita odotat tapahtuvan yrityksessäsi?