Først forretning og til sidst teknik.

Udgangspunktet er din forretning. Kunderne. Ambitionerne. Med udgangspunkt i dette gennemgår vi features, organisation og til sidst ser vi på hvilken platform, der passer til jer.

Identificering af forretningsmæssige mål 

Det første vi tager udgangspunkt i, er jeres strategi. Hvad er jeres planer for fremtiden og hvad er jeres forretningsmæssige mål? Vil I optimere omkostningerne? Vil I vækste omsætningen? Vil I være best-in-class på kundeoplevelsen? Alle tiltag og beslutninger i forbindelse med en investering i e-handel skal naturligvis støtte op om identificerede mål og planer.

Kortlægning af feature map, organisation og arbejdsprocesser 

Herefter kortlægger vi, hvilke features jeres e-handelsløsning kræver for bedst muligt at understøtte jeres forretningsstrategi og kundernes krav og behov.  En fremtidssikret e-commerce løsning medfører også en række nye krav til organisationen. Vi afdækker, hvilke arbejdsprocesser I skal optimere og evt. automatisere for at kunne understøtte en stigende omsætning og logistikken omkring ordrehåndtering. Vi afdækker evt. nye krav til udarbejdelse af indhold, håndtering af produktdata, kundeservice og i relation til omnichannel commerce. Det er vigtigt at få identificeret den organisatoriske indflydelse, allokeret ressourcer og få engageret interne interessenter med ledelsesmæssig opbakning. Vi sikrer, at alle facetter afdækkes og prioriteres i den rigtige rækkefølge.

Valg af platform

Det er vigtigt at skabe en god og bæredygtig platform, der er tilpasset forbrugerne, markedet, virksomheden og jeres organisation. Alle butikker er forskellige, så der findes ikke en enkelt standardløsning. Med udgangspunkt i det kortlagte feature map og afdækningen af de organisatoriske processer og forankring kan vi anbefale den rigtige e-commerce platform, så den både spiller godt sammen med jeres andre IT-systemer og samtidig understøtter jeres forretningsmål, både nu og i fremtiden.

Roadmap, arkitektur og budget

Med udgangspunkt i feature map og platform udarbejder vi et roadmap samt et overordnet arkitekturforslag og budgetestimat på jeres investering i e-handel. Det gør, at I har et konkret udgangspunkt at forholde jer til, som understøtter forretningens strategi, mål og organisation.

Book et uforpligtende møde