Få organisationen med.

Når I investerer i e-commerce, investerer I også i nye strukturer og arbejdsgange. Vores erfaringer siger os, at den største succes opnås, når hele organisationen er med på rejsen.

Skab intern forståelse  

Investering i e-handel kan møde modstand i virksomheder. Modstanden kan bunde i manglende kendskab til e-handel og de muligheder, den giver, eller den kan bunde i usikkerhed i forhold til medarbejderens rolle i virksomheden. Det er derfor vigtigt at skabe forståelse for, hvorfor virksomheden vælger at (gen)investere i e-handel, og fordelene ved det. Derudover skal de implicerede interessenter i virksomheden være involveret i processen fra start.  

Få opbakning fra ledelsen 

E-handel er ikke kun et projekt for salg og marketing. Det er et organisatorisk projekt, hvor forankring i ledelsen er afgørende for om e-handel bliver en succes. Vores anbefaling er derfor, at I internt sikrer fuld opbakning til projektet, og skaber den rette organisation. Erfaringer fortæller os, at I med fordel kan oprette en projektstyregruppe, der har direkte reference til, og opbakning fra, en beslutningsdygtig ledelse. 

Synliggør arbejdsprocesserne 

It skal understøtte og facilitere den daglige drift af e-handel. Det er kun muligt, hvis samtlige rutiner og arbejdsprocesser for den daglige drift er kortlagt. I kan konkretisere rutiner og arbejdsprocesser ved at svare på følgende fire spørgsmål for hver arbejdsproces:

  • Hvad skal udføres?
  • Hvem skal udføre det?
  • Hvorledes skal det udføres?
  • Hvor ofte skal det udføres?

De vigtigste fordele ved at synliggøre arbejdsprocesserne er effektivisering og identificering af integrationsmuligheder med eksisterende it-systemer. 

E-handel og fysiske butikker kan i samspil øge konkurrenceevnen 

For at kunne sikre sin konkurrenceevne skal virksomheder være til stede, der hvor forbrugerne er. En væsentlig fordel for fysiske butikker, der investerer i e-handel, er, at kunderne allerede kender forretningens brand, og e-handel blot skaber flere muligheder for at nå kunden. I skal derfor ikke være bange for at ”kannibalisere” på egne fysiske forretninger. Tværtimod kan e-handel være med til at styrke jeres fysiske butikker, hvis I udnytter de styrker, hver kanal tilbyder og formår at skabe sammenhæng imellem jeres online og offline forretning.

E-handel bliver aldrig færdig

E-handel skal ses som en proces. Der sker altid noget nyt, og der er hele tiden noget, som kan videreudvikles eller ændres. Derfor er det også vigtigt at have et årligt vedligeholdelsesbudget, hvis I ønsker at kunne følge udviklingen.

Book et uforpligtende møde